Serviceavtal

För att du ska få en stängselanläggning som fungerar felfritt i många år, erbjuder vi erbjuder serviceavtal efter era behov. Med ett serviceavtal minskar driftstörningar och personsäkerhetsproblem. Vi erbjuder service på stängsel, grindar, bommar, larm och passagesystem. Alla våra serviceavtal ger en fast etableringskostnad för akuta serviceresor och planerade reparationer. Med avtalet bifogas gällande prislista på reservdelar.

Syftet med ett serviceavtal är att bibehålla en hög säkerhetsnivå och drift. Avtalet reglerar villkor och rutiner avseende säkerhetsbesiktning/revisioner samt reparationer vid felanmälan av produkter enligt ovan.

Serviceavtal – standard

Vårt serviceavtal Standard innebär att vi gör kontroller av anläggningen med jämna intervaller för att minimera driftstörningar och förlänga livslängden på anläggningen. Vi utför en besiktning under avtalsperioden samt byter ut eller reparerar felaktiga komponenter vid behov. Besiktningen sker utan kostnad för kunden. Materialkostnad och reparation debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. Besiktningar dokumenteras via protokoll. Avtalet tecknas främst efter garantitiden har gått ut och/eller då behov finns för reglering av villkor vid beställningar av reparationer och service.

Serviceavtal – secure

Är du i behov av att din stängselanläggning alltid fungerar, dygnet runt, 365 dagar per år? Med serviceavtal Secure får du snabb hjälp av akuta driftstörningar. Vi inventerar behov av reservdelar, före tecknade av avtal, som ni sedan lägger upp på lager. Avtalet ger trygghet i att rätt reservdelar finns i lager.

Lagret ska uppdateras och underhållas så att reservdelar finns tillgängliga när de behövs. Materialkostnad för material som inte finns med i reservdelslager och reparation debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. Avtalet tecknas främst efter nyleverans under garantitiden.

Serviceavtal – hi-secure

För anläggningar med krav på tillgänglighet och återkommande service. Serviceavtalen Standard och Secure samlas under ett avtal och ger dig möjlighet att avtala om önskat antal besiktningar som delas upp jämt över året. Vi inventerar behov av reservdelar, före tecknade av avtal, som ni sedan lägger upp på lager. Vi utför besiktningar under avtalsperioden och vid behov byter vi ut eller reparerar felaktiga komponenter.

Materialkostnad för material som inte finns med i reservdelslager och reparationer debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. Besiktningar dokumenteras via protokoll. Avtalet tecknas under och efter garantitiden då behov finns för reglering av villkor vid beställningar av reparationer och service.

Serviceavtal – bygge

Serviceavtal för byggen är viktigt då personalliggarkravet är svensk lag. Efterlevnaden av lagkravet kontrolleras av Skatteverket, grindar med ID06 kontroll måste därför fungera. Avtalet anpassas efter varje byggarbetsplats.

Kontakta oss för avtalsoffert.