Serviceavtal

För att du ska få en stängselanläggning som fungerar felfritt i många år, erbjuder vi erbjuder serviceavtal efter era behov. Med ett serviceavtal minskar driftstörningar och personsäkerhetsproblem. Vi erbjuder service på stängsel, grindar, bommar, larm och passagesystem. Alla våra serviceavtal ger en fast etableringskostnad för akuta serviceresor och planerade reparationer. Med avtalet bifogas gällande prislista på reservdelar.

Syftet med ett serviceavtal är att bibehålla en hög säkerhetsnivå och drift. Avtalet reglerar villkor och rutiner avseende säkerhetsbesiktning/revisioner samt reparationer vid felanmälan av produkter enligt ovan.

Serviceavtal – BAS

Vårt serviceavtal BAS innebär att vi gör kontroller av anläggningen med jämna intervaller för att minimera driftstörningar och förlänga livslängden på anläggningen. Vi utför en besiktning under avtalsperioden samt byter ut eller reparerar felaktiga komponenter vid behov. Besiktningen sker utan kostnad för kunden. Materialkostnad och reparation debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. Besiktningar dokumenteras via protokoll. 

Serviceavtal – Premium

För anläggningar med krav på tillgänglighet och återkommande service. Vårt serviceavtal premium är ett fullserviceavtal där besiktningar, service och reservdelar ingår. Reparationer efter yttre åverkan utförs löpande eller till offererat pris.
Besiktningar dokumenteras via protokoll.

Kontakta oss för avtalsoffert.