Produkter


Villastängsel

Högkvalitativa stängselsystem med absolut högsta styrka och livslängd. Plastbelagda nät ökar livslängden och gör att stängslen håller sig snygga i många år.

Visa Villastängsel

Industri

Vi erbjuder kompletta säkerhetslösningar med projektering, material och montering – allt för att minska risken för inbrott, stöld eller skadegörelse.

Visa Industri

Djurstängsel

Våra djurstängsel håller hög kvalitet och hållfasthet. Oavsett om djuren ska hållas ute eller inne – som skydd för vägar, planteringar och som hägn.

Visa Djurstängsel

Stängsellarm

Stängsellarm används som säkerhetshöjande åtgärd kring utsatta områden. Elstängsellarmet har den fördelen att det med enkelhet går att höja säkerheten på ett nytt eller befintligt områdesskydd.

Visa Stängsellarm

Förskolor/skolor

Stängsel för att små och stora barn ska vara säkra i sin vardag. Stängsel och grindar är utformade för hög hållfasthet, oavsett barnens lek och upptåg.

Visa Förskolor/skolor

Uncategorized

Visa Uncategorized

Automatik

Vi erbjuder olika kundanpassade lösningar för driftsäker grindautomatik – oavsett om det rör sig om slaggrindar, skjutgrindar eller vikgrindar.

Visa Automatik

Inpasseringssystem

Vi levererar olika typer av inpasseringssystem – för byggarbetsplatser samt för småindustri. Komplettera med automatik till grindar och bommar.

Visa Inpasseringssystem

Idrottsanläggningar

Stängsel för idrottsanläggningar är ett skydd både för de som vistas inne på området och för de utanför. Risken minskar för både olyckor och skadad egendom.

Visa Idrottsanläggningar

Byggsäkerhet

Vi erbjuder komplett ID06 kontroll med personalliggare för byggarbetsplatser inkl. projektering, material, montering, installation och serviceavtal.

Visa Byggsäkerhet