Gå tillbaka

Idrottsanläggningar

Stängsel för idrottsanläggningar är ett skydd både för de som vistas inne på området och för de utanför. Risken minskar för både olyckor och skadad egendom.