Idrottsanläggningar

Visst är det förargligt när man missar mål och bollen rullar i väg flera hundra meter? Med ett stängsel runt bollplanen fångas bollar och annat upp och risken minskar för olyckor och skadad egendom. Vi har en rad olika bollfångarnät som kan anpassas efter olika planer och de kan även fås i olika höjder. 

Många av våra stängsel och nät och kan också kompletteras med olika inpasseringssystem och till exempel rotationsgrindar för att öka säkerhet och kontroll över flödet av personer som tar sig in och ut. 

Stängsel för idrottsanläggningar