Djurstängsel

Vi erbjuder kompletta viltsäkerhetslösningar med projektering, material och montering – allt för att minska risken för olyckor, skador på egendom och planterings- och odlingsskador. Alla våra djurstängsel uppfyller krav för både hållfasthet vilket bland annat innebär att stängslen håller korrekt höjd samt maskstorlek och tråddimensioner.

Viltstängsel används även av företag och privatpersoner för att hägna in egna djur. Höjden på viltstängslet anpassas efter djurart

djurstängsel

Nätets uppbyggnad med odelade vertikaltrådar ger stadga och stabilitet till näten. Det gör att belastning från snö och dylikt inte skadar stängslet. Den unika SAFE-lock-knuten är den enda på marknaden som är lika stark i nätets vertikala led vilket gör det omöjligt för djuren att tränga isär trådarna. Alla våra djurstängsel har en ytbehandling med hög zinktjocklek vilket gör näten motståndskraftiga mot rostangrepp och korrosion.

Vid montage av långa viltstängsel använder vi en specialutrustad skogsmaskin. Maskinen slår ner stolpar och drar ut nätet samtidigt som den rör sig längs med linjen.

Välj ett stängselsystem som passar din verksamhet:

Viltstängsel

För att våra större vägar ska vara säkra mot viltolyckor monteras varje år långa sträckor med viltstängsel. I detta fall krävs stängsel av högsta kvalitet och säkerhet.

Det har över tid visat sig att viltstängsel med hel vertikaltråd är den bästa lösningen för att uppfylla dessa krav.

Skogsplanteringsnät

Vi har skogsplanteringsnät till nyplantering av skog som skyddar plantskolor, fruktodlingar och liknande.

Våra skogsplanteringsnät är slitstarka, håller borta djur och klarar höga snötryck. Ytbehandlingen gör stängslet motståndskraftigt mot rost och korrosion. Stängslen finns i olika höjder.

Fårstängsel

Vi erbjuder fårstängsel som är anpassade efter dina behov. Ett fårstängsel ska hålla under många år, därför är det viktigt att satsa på kvalitet i både nät och stolpar.

Våra fårstängsel är också ett utmärkt alternativ om du söker ett prisvärt och enklare stängsel för andra användningsområden. Stängslen finns med antingen Safe-lock eller vridknut i olika höjder.

Renstängsel

Rennäringen har stora behov av stängsel med hög kvalitet och hållfasthet, då dessa stängsel i regel utsätts för stora påfrestningar.

Det ställer stora krav på nät och stolpar och våra stängsel svarar upp mot dessa krav. Stängslen finns i olika höjder.