Byggstängsel

Vi erbjuder komplett ID06 kontroll med personalliggare för byggarbetsplatser inkl. projektering, material, montering, installation och serviceavtal.

Mobilt stängsel

Standardutförande för montering på återvinningssten är höjd 2 000 mm samt bredd 3 500 mm. Staketsektioner kan levereras i olika modeller med varierande godstjocklek, maskstorlek samt med en mängd olika tilläggsdetaljer. Allt för att kunna anpassa staketet och inhängnaden efter önskad säkerhetsnivå.

Tillfälliga avspärrningar

Som komplement till tillfälliga avspärrningar så som kring byggarbetsplatser, kan vi även erbjuda kravallstaket, mobila skjutgrindar typ Argos samt rotationsgrindar för reglerad passagekontroll.

Grindar

Vi erbjuder både manuella och automatiserade grindar för enkel och säker passage till byggarbetsplatsen. De automatiserade grindarna kan anslutas mot Tempus ID06 molntjänst.

Passagesystem med ID06 och personalliggare

Komplettera även med passerkontroll ID06 – genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.