Om HEAB Stängsel

HEAB stängsel levererar stängselanläggningar och system för yttre säkerhet till företag, fastighetsbolag, kommunala förvaltningar och till privatpersoner. Vi levererar trädgårdsstängsel, viltstängsel, grindar och stängselsystem för offentliga miljöer som skolor och idrottsplatser. Vi erbjuder även kompletta säkerhetslösningar med projektering, material och montering. Kontakta oss för din närmaste återförsäljare eller leverantör.

För att få en stängselanläggning som fungerar felfritt i många år kan vi göra kontroller och service (som ligger utanför garantiåtaganden) genom olika serviceavtal.

Vi har gjort Sverige säkrare sedan 1972.

mark samt maskintjänster